Đăng ký tham quan
Vui lòng nhập tên
Invalid Input
Email không hợp lệ
Vui lòng nhập số lượng người tham gia
Vui lòng chọn ngày
Vui lòng nhập số điện thoại.
Invalid Input
  

Các hoạt động

Giáo dục công chúng

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ thực hiện công tác giáo dục và phổ biến tri thức khoa học bằng nhiều hình thức khác nhau: hướng dẫn tham quan tại Bảo tàng, tổ chức trưng bày chuyên đề, tổ chức những cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học, giao lưu, họp mặt; xây dựng các chương trình sân khấu hoá, trình diễn trang phục phụ nữ qua các thời kỳ, giới thiệu hoạt động Bảo tàng qua các phương tiện thông tin khác nhau: sách báo, truyền hình, truyền thanh, trực tiếp vận động khách tham quan đến với Bảo tàng.

Đọc thêm

Công tác nghiên cứu khoa học

Đối tượng nghiên cứu của Bảo tàng: người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước trên các lĩnh vực kinh tế – chính trị – văn hóa – xã hội – quân sự v.v…. trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ cũng như trong thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước, vai trò của họ trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đọc thêm

Công tác trưng bày

Tư tưởng chủ đạo trong trưng bày cố định tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ là thể hiện truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của phụ nữ Việt Nam trong đó có vai trò phụ nữ miền Nam góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc.

Đọc thêm

Công tác bảo quản

Kho hiện vật Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ có diện tích 700 m2, quản lý‎ trên 30.000 hiện vật với khoảng 24 bộ sưu tập (trong đó có 6 bộ sưu tập quý‎ hiếm) với nhiều chất liệu khác nhau, bảo quản và lập hồ sơ khoa học theo quy định của Cục Di sản Văn hóa.

Đọc thêm
  • «
  •  Đầu 
  •  Trước 
  •  1 
  •  2 
  •  Sau 
  •  Cuối 
  • »