Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Banner 1
Banner 2
Banner 3
This is a FREE module only from Joomlashack!
Image 5 Title

??ng k tham quan
Vui lng nh?p tn
Invalid Input
Email khng h?p l?
Vui lng nh?p s? l??ng ng??i tham gia
Vui lng ch?n ngy
Vui lng nh?p s? ?i?n tho?i.
Invalid Input
  
Lỗi
 • XML Parsing Error at 1:544. Error 9: Invalid character

Sinh ra v l?n ln trong m?t gia ?nh nng dn ngho ? mi?n Trung nn ngay t? b ti ? th?y ???c nh?ng c? c?c, v?t v? c?a m?, c?a nh?ng ng??i ph? n? nng thn. Ng??i ph? n? ph?i ??m ???ng cng vi?c ??ng ng, ch?m sc con ci, lo chuy?n b?p nc c?a c? gia ?nh.

Đọc thêm

Trong ti?n trnh pht tri?n c?a l?ch s? nhn lo?i, gia ?nh lun c v? tr, vai tr ??c bi?t quan tr?ng. T? gia ?nh, con ng??i ???c sinh ra, l?n ln v tr??ng thnh. Gia ?nh v?i hai ch?c n?ng c? b?n la? ti sinh con ng??i ?? duy tr ni gi?ng v x h?i ho?a c nhn ?? hnh thnh nhn cch m?i con ng??i, la? n?i m?i con ng??i ???c rn luy?n, pht tri?n theo h??ng chn - thi?n - m?, t? ? hnh thnh v?n ha gia ?nh.

Đọc thêm

Vo lc 8h30 sng th? n?m ngy 07/12/2017, B?o tng Ph? n? Nam b? t? ch?c l? trao t?ng hi?n v?t cng t?a ?m chuyn ??: V?n ha gia ?nh Vi?t Nam truy?n th?ng v hi?n ??i.

Đọc thêm

Gia ?nh l t? bo c?a x h?i, l m?t thi?t ch? x h?i ??c bi?t trong c? c?u c?a x h?i. S? ?n ??nh v pht tri?n c?a gia ?nh c v? tr, vai tr h?t s?c quan tr?ng ??i v?i s? ?n ??nh v pht tri?n x h?i.

Đọc thêm
 • «
 •  Đầu 
 •  Trước 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Sau 
 •  Cuối 
 • »