Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Banner 1
Banner 2
Banner 3
This is a FREE module only from Joomlashack!
Image 5 Title

??ng k tham quan
Vui lng nh?p tn
Invalid Input
Email khng h?p l?
Vui lng nh?p s? l??ng ng??i tham gia
Vui lng ch?n ngy
Vui lng nh?p s? ?i?n tho?i.
Invalid Input
  
Lỗi
 • XML Parsing Error at 1:544. Error 9: Invalid character

B? s?u t?p

Tr?i qua qu trnh pht tri?n, chi?c o di ? tr? thnh trang ph?c mang ??m mu s?c v?n ho dn t?c.Theo th?i gian, qua nhi?u l?n c?i ti?n, chi?c o di Vi?t Nam ngy cng c gi tr? th?m m? cao. Chi?c o di th?t s? mang nt ??p truy?n th?ng, ch?a ??ng tm h?n dn t?c, v?a duyn dng v?a quy?n r?, ? lm tn v? ??p cho ng??i ph? n? Vi?t Nam.

Đọc thêm

M?i dn t?c c ngu?n g?c l?ch s? khc nhau, thu?c cc ng? h? khc nhau, tm l dn t?c, quan ni?m th?m m?, y?u t? ??a l t? nhin, s? giao ti?p v?n ha v trnh ?? pht tri?n kinh t? x h?i c?ng t nhi?u chnh l?ch. Chnh nh?ng ?i?u ? t?o nn nh?ng nt ring c?a t?ng dn t?c. Trang ph?c l m?t trong nh?ng thnh t? v?n ha v?t ch?t r nt nh?t ?? phn bi?t dn t?c ny v?i dn t?c khc.

Đọc thêm

T? nh?ng n?m 1926 1927, ? Nam B? ? xu?t hi?n nh?ng c? s? c?a t? ch?c Vi?t Nam Thanh Nin Cch M?ng ??ng Ch H?i do lnh t? Nguy?n i Qu?c sng l?p. Ngay t? bu?i ??u ?, c khng t nh?ng ng??i ph? n? tham gia nh? B?o L??ng Nguy?n Trung Nguy?t, Tr?n Th? Hn, Tr?n Th? ??y, Nguy?n Th? Nh?, Nguy?n Th? L?u, Thi Th? Nh?n. Xu?t thn t? nh?ng hon c?nh khc nhau, tuy tu?i ??i cn r?t tr?, nh?ng h? ? v??t qua m?i rng bu?c c?a l? gio v d? lu?n x h?i phong ki?n, h?ng hi tham gia cch m?ng, nhi?u ch? ? tr? thnh nng c?t c?a ??ng sau ?.

Đọc thêm

B? s?u t?p d?ng c? lao ??ng s?n xu?t

S? pht tri?n kinh t? x h?i l nguyn nhn quan tr?ng d?n ??n s? bi?n ??i trong ??i s?ng sinh ho?t c?a con ng??i.

Đọc thêm
 • «
 •  Đầu 
 •  Trước 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Sau 
 •  Cuối 
 • »