Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Banner 1
Banner 2
Banner 3
This is a FREE module only from Joomlashack!
Image 5 Title

??ng k tham quan
Vui lng nh?p tn
Invalid Input
Email khng h?p l?
Vui lng nh?p s? l??ng ng??i tham gia
Vui lng ch?n ngy
Vui lng nh?p s? ?i?n tho?i.
Invalid Input
  
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:544. Error 9: Invalid character

B?o tng Ph? n? Nam b? th?c hi?n cng tc gio d?c v ph? bi?n tri th?c khoa h?c b?ng nhi?u hnh th?c khc nhau: h??ng d?n tham quan t?i B?o tng, t? ch?c tr?ng by chuyn ??, t? ch?c nh?ng cu?c t?a ?m, h?i th?o khoa h?c, giao l?u, h?p m?t; xy d?ng cc ch??ng trnh sn kh?u ho, trnh di?n trang ph?c ph? n? qua cc th?i k?, gi?i thi?u ho?t ??ng B?o tng qua cc ph??ng ti?n thng tin khc nhau: sch bo, truy?n hnh, truy?n thanh, tr?c ti?p v?n ??ng khch tham quan ??n v?i B?o tng.

Đọc thêm

??i t??ng nghin c?u c?a B?o tng: ng??i ph? n? Vi?t Nam trong l?ch s? d?ng n??c v gi? n??c trn cc l?nh v?c kinh t? chnh tr? v?n ha x h?i qun s? v.v. trong hai cu?c khng chi?n ch?ng Php v M? c?ng nh? trong th?i k? ??i m?i, xy d?ng ??t n??c, vai tr c?a h? trong gn gi? v pht huy b?n s?c v?n ha dn t?c.

Đọc thêm

T? t??ng ch? ??o trong tr?ng by c? ??nh t?i B?o tng Ph? n? Nam b? l th? hi?n truy?n th?ng ??u tranh d?ng n??c v gi? n??c c?a ph? n? Vi?t Nam trong ? c vai tr ph? n? mi?n Nam gp ph?n gn gi? v pht huy nh?ng gi tr? v?n ha c?a dn t?c.

Đọc thêm

Kho hi?n v?t B?o tng Ph? n? Nam b? c di?n tch 700 m2, qu?n l? trn 30.000 hi?n v?t v?i kho?ng 24 b? s?u t?p (trong ? c 6 b? s?u t?p qu? hi?m) v?i nhi?u ch?t li?u khc nhau, b?o qu?n v l?p h? s? khoa h?c theo quy ??nh c?a C?c Di s?n V?n ha.

Đọc thêm
  • «
  •  Đầu 
  •  Trước 
  •  1 
  •  2 
  •  Sau 
  •  Cuối 
  • »